SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 

Informujemy, że wręczenie świadectw dla słuchaczy, którzy w  tym roku ukończyli kurs CNC w Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00.