W dniu 8.03.2018r. w naszej placówce odbyło się szkolenie dla nauczycieli. Tematem szkolenia było ” Dlaczego warto pracować w zespole?”

Podczas wykładu nauczyciele poznali zalety oraz sposoby pracy w grupie. Po wykładzie teoretycznym nastąpiła część praktyczna, czyli ćwiczenia w grupach. 

Wiedzę zdobytą podczas tego szkolenia nasi nauczyciele wykorzystają  w swojej  pracy, aby jeszcze lepiej realizować powierzone im zadania.