UCZNIOWIE I SŁUCHACZE KKZ ODBYWAJĄCY PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RADOMIU W OKRESIE ZIMOWYM CZYNNIE UCZESTNICZĄ W DOKARMIANIU PTAKÓW I ZWIERZĄT NA TERENIE PLACÓWKI.