Harmonogram szkoleń

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu kształci na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie:
“Operator obrabiarek skrawających”
“Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych”

       Zajęcia Pn – Pt
dla wszystkich grup odbywają się:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
od godz. 16:00 do 21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

              Zajęcia sobotnio -niedzielne
       dla wszystkich grup odbywają się:

       Sobota I zmiana (I ZM), Niedziela I zmiana (I ZM)
       od godz. 8:00 do 13:00

       Sobota II zmiana (II ZM), Niedziela II zmiana (II ZM)
       od godz. 13:00 do 18:00

INFORMACJA                                                       Radom, dnia 11.03.2020 r.
Szanowni Państwo !
Działając zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Edukacji Narodowej
Pana Dariusza Piontkowskiego informuję, że od czwartku tj. 12 marca 2020 r.
w placówkach oświatowych w Polsce nie będą odbywać się żadne zajęcia.
W czwartek i piątek nie będzie zajęć, jednak placówki oświatowe pozostaną jeszcze otwarte,
a nauczyciele będą zapewniali opiekę nad uczniami.
W związku z powyższym od dnia 12 marca 2020r. (czwartek) do dnia
25 marca 2020r. włącznie (środa), zostają odwołane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zaplanowane na terenie placówki.
Również w/w terminie zostają odwołane zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz wszystkie inne kursy prowadzone prze CKZ w Radomiu (kursy spawania, akademia mechanika).

Z godnie z zaleceniami MEN, realizując wytyczne opublikowane na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach,
informuję, że nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, potwierdzając ten fakt logowaniem się w dzienniku elektronicznym Librus, a przez wysłanie uczniom wiadomości z nauczanego przedmiotu mają Państwo możliwość ciągłego przekazywania wiedzy uczniom
do samodzielnego uczenia się.
Przypominam również, iż pozostając w domu są Państwo w każdej chwili gotowi do kontaktu telefonicznego z zakładem pracy.

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego proszę stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Infolinia działająca całodobowo, siedem dni w tygodniu 800 190 590

Adresy powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno – epidemiologicznych
• http://wsse.waw.pl/kontakt/stacje-powiatowe
• http://wsse.szczecin.pl/lista-stacji-wojewodzkich/
• http://radom@psse.waw.pl, tel. 345-15-94, Radom ul L. Okulickiego 9D.

Z poważaniem:

Piotr Zarzyka
Dyrektor CKZ w Radomiu