Harmonogram szkoleń

UWAGA!

Działając zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 24 listopada 2020 r. Poz. 2087 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

INFORMUJEMY:

Od 30 listopada 2020 roku wznawiamy kształcenie stacjonarne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych z przedmiotów zajęć praktycznych (przedmiotów związanych z obsługą obrabiarek skrawających), jednocześnie łączna ilość godzin w kształceniu stacjonarnym nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo).

Przedmioty, które nadal będą prowadzone zdalnie – w harmonogramie mają dodane litery “- kz” (kształcenie zdalne).

Dyrektor CKZ

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu kształci na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie:

“Operator obrabiarek skrawających”
“Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych”

                                           

Zajęcia Pn – Pt
                         dla wszystkich grup odbywają się:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
             od godz. 16:00 do 21:00

 

 

 

             Zajęcia sobotnio – niedzielne
          dla wszystkich grup odbywają się:

       Sobota I zmiana (I ZM), Niedziela I zmiana (I ZM)
                      od godz. 8:00 do 13:00

       Sobota II zmiana (II ZM), Niedziela II zmiana (II ZM)
                      od godz. 13:00 do 18:00

 

wznowienie zajęć stacjonarnych z wybranych przdmiotów