Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego zatrudni do prowadzenia zajęć nauczycieli
 z wyższym wykształceniem.

Wymagania stawiane nauczycielom do prowadzenia zajęć w zawodach technik mechanik, operator obrabiarek skrawających:

 1. Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.
  (w przypadku jego braku jest możliwość uzyskania w pierwszym roku pracy).
 2. Znajomość zagadnień związanych z programowaniem i obsługą obrabiarek CNC
  w systemach:
  1. Sinumerik
  2. Heidenhain
 1. Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem komputerowym i systemami CAM:
  1. Solid Works
  2. Solid CAM 

Wynagrodzenie ustalone będzie na podstawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych  przez Gminę Miasta Radomia” oraz KN.

Forma umowy: umowa o pracę na czas określony.

Okres zatrudnienia: od 01 wrzesień 2019r. do 31 sierpień 2020r. 

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Osoby spełniające w/w wymagania prosimy o zgłaszanie się do Dyrektora CKP w terminie od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.

Z poważaniem
Piotr Zarzyka
Dyrektor CKP