W dniu 24.10.2018 r.w Centrum Kształcenia Praktycznego w obecności przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej została przeprowadzona próbna ewakuacja, mająca na celu przygotowanie personelu i uczniów naszej Placówki na wszelkie zagrożenia oraz zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa. W czasie ewakuacji uczestniczące w niej osoby przypomniały sobie ogólne zasady zachowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Ewakuacja przebiegła szybko, sprawnie i bez żadnych komplikacji.