Szanowni Państwo Nauczyciele

Informuję, iż do 26 czerwca 2020 r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Nauka będzie nadal odbywała się na odległość.

Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03.06.2020 roku. Poz.990.

Od 01 czerwca 2020r. uczniowie ostatnich klas ze szkół tj. ZSZ HUBAL w Radomiu i ZST  w Radomiu, będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji na terenie placówki, mających na celu przygotowanie
do końcowych egzaminów zawodowych w sesji czerwiec-lipiec 2020.

Dyrektor: mgr inż. Piotr Zarzyka