Rejestracja do Platformy Edukacyjnej

W celu podjęcia nauki w programie zdalnego nauczania przez grupy słuchaczy KKZ, prosimy zarejestrować się do Naszej nowej Platformy Edukacyjnej CKZ.

Po poprawnej rejestracji skontaktujemy się z Państwem w celu przekazania indywidualnego dostępu do Naszej Platformy.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które zostały nam udostępnione. W przypadku, gdy uważa Pan/Pani, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz nie będą przesyłane do państw trzecich. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@ckz.radom.pl tel. 48 362 62 53.