W dniu 16.05.2018 r. o godzinie 16.00 w naszej placówce odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu mgr inż. Piotr Zarzyka wręczył zaświadczenia o ukończeniu kursu i certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje. W uroczystości brali udział wszyscy nasi kursanci z klas drugich oraz nauczyciele pracujący w naszej placówce.  Podczas kursu nasi słuchacze nabyli umiejętności w zakresie obsługi  obrabiarek CNC oraz programowania w systemie Sinumerik 810, Heidenhain ITNC 530.