W dniu 11.12.2019 roku Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu miało przyjemność gościć delegację duńskiego odpowiednika kształcenia zawodowego – instytucję edukacyjną Tradium.​

Tradium jest dużą, otwartą na rozwój szkołą biznesu z bardzo szerokim zakresem edukacji, realizującą programy nauczania w różnych branżach.

Podczas spotkania dyrektora CKZ w Radomiu Piotra Zarzyki  z delegacją  Tradium z  Danii  rozmawiano o współpracy między placówkami w celu zapewnienia  edukacji wszystkim uczniom jak i słuchaczom na najwyższym poziomie, w ścisłym dialogu z aktywną społecznością biznesową oraz zmieniającymi się potrzebami rynku pracy.