Realizując wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące nauki zdalnej w okresie czasowego zawieszenia zajęć szkolnych, Centrum Kształcenia Zawodowego CKZ przygotowało specjalną Platformę Edukacyjną dla słuchaczy KKZ.

Prosimy wszystkich Naszych słuchaczy klas (oddziałów): 1A, 1MEC.05, 2AB, 2AT, 2MG.19 i 3C o rejestrację i podanie swojego adresu mailowego w poniższym formularzu kontaktowym celem przydzielenia indywidualnych dostępów do Platformy.

Nasi nauczyciele będą zamieszczać na Platformie materiały edukacyjne dla poszczególnych klas. Platforma umożliwi dwustronną komunikację ze słuchaczami.

Po poprawnej rejestracji skontaktujemy się z Państwem w celu przekazania indywidualnego dostępu do Naszej Platformy wraz z wytycznymi użytkowania.

Prosimy o potraktowanie sprawy w trybie pilnym.

Piotr Zarzyka
Dyrektor CKZ

 

Formularz rejestracji do Platformy Edukacyjnej CKZ

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które zostały nam udostępnione. W przypadku, gdy uważa Pan/Pani, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz nie będą przesyłane do państw trzecich. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@ckz.radom.pl tel. 48 362 62 53.