Witam Państwa

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. – nadal zostają  zamknięte szkoły i placówki oświatowe i w związku z tym dalej obowiązuje nauczanie zdalne (włącznie z zajęciami praktycznej nauki zawodu).
Zajęcia w Centrum Kształcenia Zawodowego w  Radomiu w terminie od 12.04.2021 roku do 18.04.2021 roku będą odbywały się zdalnie.

Z poważaniem:
Dyrektor CKZ w Radomiu
mgr inż. Piotr Zarzyka