CKZiU2 E Oferta Edukacyjna

Oferta Edukacyjna

Informacje na temat szkół Centrum oraz KKZ znajdziesz na naszej stronie klikając jeden z powyższych przycisków.

Masz pytania – zadzwoń: tel: 48 362 35 66

Przyjdź: sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Napisz: ckziu2@ckziu2.radom.pl

 Zapraszamy!

WNIOSKI DO SZKÓŁ CENTRUM:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH – (pobierz wniosek PDF)

SZKOŁA POLICEALNA –  (pobierz wniosek PDF)

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – (pobierz wniosek PDF)

Obowiązek informacyjny kandydata – (pobierz plik PDF)

 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – (pobierz wniosek PDF)

Centrum posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego i przeprowadza egzamin maturalny i egzaminy z kwalifikacji. 

Kontakt telefoniczny: sekretariat p. 102 – (48) 362 35 66, 

Zapraszamy

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, 1378, oraz z 2021 r. poz. 4).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1562 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
6. Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.

Aktualności

Czekoladowe odlewy

Nauczyciel zawodu Pan Sylwester Kaczmarczyk pod kierownictwem Dyrektora mgr inż. Piotr Zarzyka, wykonali...

czytaj dalej

Kapsuła Czasu

Prace nad KAPSUŁĄ CZASU zostały zakończone. Kapsułę wykonał zespół pracowników CKZiU nr 2 pod kierownictwem Dyrektora...

czytaj dalej

Ogłoszenia