1. Główna
  2. /
  3. Oferta Edukacyjna

Oferta Edukacyjna

Informacje na temat szkół Centrum oraz KKZ znajdziesz na naszej stronie klikając jeden z powyższych przycisków.

Masz pytania – zadzwoń: tel: 48 362 35 66

Przyjdź: sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Napisz: ckziu2@ckziu2.radom.pl

 Zapraszamy!

WNIOSKI DO SZKÓŁ CENTRUM:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH – (pobierz wniosek PDF)
Obowiązek informacyjny kandydata – (pobierz plik PDF)

Centrum posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego i przeprowadza egzamin maturalny i egzaminy z kwalifikacji. 
Kontakt telefoniczny: sekretariat p. 102 – (48) 362 35 66, 

Zapraszamy

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, 1378, oraz z 2021 r. poz. 4).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1562 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
6. Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.

Aktualności

Ogłoszenia