Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 października 2019 roku o godzinie 14.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi naszej placówki. Podczas krótkiego przemówienia Dyrektor CKZ Piotr Zarzyka podziękował wszystkim pracownikom za ich zaangażowanie, pracę na rzecz rozwoju placówki i życzył dużo radości w życiu osobistym oraz dalszych sukcesów zawodowych. Po przemówieniu dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników CKZ zostały wręczone dyplomy i nagrody pieniężne.