Dzień Edukacji Narodowej w CKZ

W dniu 14 października 2020 roku o godz. 12.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uroczystości wzięli udział nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi naszej placówki.
Podczas krótkiego przemówienia Dyrektor CKZ w Radomiu Piotr Zarzyka podziękował wszystkim pracownikom za ich zaangażowanie, pracę na rzecz rozwoju placówki i życzył dużo radości w życiu osobistym oraz dalszych sukcesów zawodowych.
Po przemówieniu dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników CKZ zostały wręczone dyplomy i nagrody.