Harmonogram egzaminów

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY KKZ CKZ w RADOMIU

Egzamin w sesji styczeń – luty 2021 z części pisemnej odbędzie się w dniu:

12.01.2020 r. o godz. 10.00 z kwalifikacji MG.19,

12.01.2020 r. o godz. 12.00 z kwalifikacji MG.16,

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY KKZ

Egzamin w sesji styczeń – luty 2021 z części praktycznej odbędzie się w dniu:

Formuła 2012

(kwalifikacja M.19) – 16.01.2021 r. godz. 08.00, 12.00

 

Formuła 2017

(kwalifikacja MG.19) – 16.01.2021 r. – 17.01.2021 r. o godz. 08.00, 12.00, 16.00

(kwalifikacja MG.16) – 16.01.2021 r. o godz. 08.00, 12.00

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi egzaminów zamieszczonymi w Gablocie Informacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Radomiu oraz na stronie OKE Warszawa i CKE.