Harmonogram egzaminów

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY KKZ

Egzamin w sesji zimowej z części pisemnej odbędzie się w dniu 10.01.2020 r. o godz.10.00

Egzamin w sesji zimowej z części praktycznej odbędzie się w dniu 11.01.2020 r. o godz. 08.00, 12.00, 16.00

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi egzaminów zamieszczonymi w Gablocie Informacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu oraz na stronie OKE Warszawa 

informator_z065_722307_oosk O EGZAMINIE POTWIERDZĄJACYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE