Harmonogram egzaminów

W oparciu o harmonogram przeprowadzania części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego z kwalifikacji M.19. -Operator obrabiarek skrawających informujemy, że:

Egzamin  z części pisemnej odbędzie się 18 .06 .2019 r.   o godz.10.00

Egzamin z części praktycznej odbędzie się w dniach  od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.

(Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi egzaminów zamieszczonymi w Gablocie Informacyjnej w Centrum Kształcenia Praktycznego) oraz na stronie OKE Warszawa 

informator_z065_722307_oosk O EGZAMINIE POTWIERDZĄJACYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE