W Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu w dniu 23 czerwca 2020 roku odbył się egzamin zawodowy z części pisemnej, natomiast w okresie od 27 czerwca 2020 roku do 08 lipca 2020 roku odbyły się zaplanowane, zgodnie z harmonogramem egzaminy zawodowe części praktycznej – osobno dla formuły 2012, 2017.
Organizacja i przeprowadzenie części pisemnej i części praktycznej egzaminu w zakresie kwalifikacji M.19, MG.19 przebiegła bez zakłóceń.
Stanowiska egzaminu o modelu W, były wyposażone w specjalistyczny sprzęt i urządzenia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez CKE oraz wytycznymi, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji.

Dziękuję za pomoc tym wszystkim, którzy się przyczynili w organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminów zawodowych.

Z poważaniem:
mgr inż. Piotr Zarzyka

Dyrektor CKZ