Miniony rok szkolny 2020/2021 był bardzo pracowitym okresem. Koniec roku szkolnego jest okazją, by Wszystkim Państwu podziękować za rzetelność, wytrwałość, za solidną, sumienną pracę i za zaangażowanie. Dzięki temu mogliśmy w sposób profesjonalny prowadzić dla części uczniów i słuchaczy kształcenie na odległość, jak również prowadziliśmy zajęcia stacjonarne przy zachowaniu reżimu sanitarnego przy zachowaniu określonych warunków organizacyjnych. 
Dzisiaj wszystkim Wam życzę spokojnych, udanych, wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Wierzę, że we wrześniu wszyscy spotkamy się pełni nowych sił i zapału do dalszej pracy.

Z poważaniem:
Dyrektor CKZ w Radomiu mgr inż. Piotr Zarzyka