Szanowni Państwo !

Działając zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego informuję, że od soboty, tj. 07 listopada 2020r. do 29 listopada 2020r., zostają odwołane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zaplanowane na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu.
W tym czasie prowadzone będą zajęcia w formie zdalnej w dzienniku Librus dla uczniów szkół ponadpodstawowych, oraz na Platformie Edukacyjnej CKZ (dostępnej na dedykowanej stronie internetowej CKZ) dla słuchaczy KKZ.

Z poważaniem:

Piotr Zarzyka
Dyrektor CKZ