Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu realizowało w latach 2017-2018 cykl szkoleń dla pracowników Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. z zakresu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami wynikającymi z zawartej umowy. Naszym zdaniem całość prac w projekcie została wykonana bardzo profesjonalnie. Współpraca na każdym etapie realizacji przebiegała sprawnie i bez zarzutów.

Trenerzy przeprowadzili szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym, zostali bardzo wysoko ocenieni przez naszych pracowników – jako profesjonalni, otwarci, z indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, przekazujący wiedzę w sposób jasny i zrozumiały.

Doświadczenie i zaangażowanie zespołu Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu w podejściu do nas powoduje, że z przyjemnością rekomendujemy tę Firmę jej przyszłym klientom jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie realizacji projektów szkoleniowych przynoszących konkretne efekty.

Prezes Zarządu
Adam Suliga