PROSIMY SŁUCHACZY CKZ W RADOMIU O ZGŁASZANIE SIĘ PO ODBIÓR ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE PO EGZAMINIE:SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2020