Solidaryzujemy się z Ukrainą.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu również aktywnie wspiera uchodźców przebywających w Radomiu.