W ramach zajęć praktycznych odbywających się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu nasi uczniowie wraz z nauczycielami zaprojektowali w programie ArtCam płaskorzeźbę popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Projekt ten został zrealizowany w związku z 100 Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Model został wykonany w naszym centrum obróbczym. 

projekt po wykonaniu obróbki zgrubnej:

projekt po wykonaniu obróbki wykańczającej: