SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA SŁUCHACZY KKZ W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH CNC, ODBĘDZIE SIĘ 04 WRZEŚNIA 2020 ROKU O GODZ. 17.00 W BUDYNKI CKZ.

PROSIMY O ZACHOWANIE SIĘ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GIS (MASECZKI, RĘKAWICZKI).