UWAGA!

Działając zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 24 listopada 2020 r. Poz. 2087 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

INFORMUJEMY:

Od 30 listopada 2020 roku wznawiamy kształcenie stacjonarne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych z przedmiotów zajęć praktycznych (przedmiotów związanych z obsługą obrabiarek skrawających), jednocześnie łączna ilość godzin w kształceniu stacjonarnym nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo).

Przedmioty, które nadal będą prowadzone zdalnie – w harmonogramie mają dodane litery „- kz” (kształcenie zdalne).

Dyrektor CKZ