Radom, dn. 26.06.2020r.

Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi, Rodzice, Uczniowie, Słuchacze

Miniony rok szkolny 2019/2020 był bardzo pracowitym okresem.
Koniec roku szkolnego jest okazją, by Wszystkim Państwu podziękować za rzetelność, wytrwałość, za solidną, sumienną pracę, za wysiłek i zaangażowanie, które pozwoliły w drugim semestrze na szybkie dostosowanie edukacji do nowych warunków nauczania na odległość.       
Wszystkim Państwu życzę spokojnych, udanych, wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Wierzę, że we wrześniu wszyscy spotkamy się w pełni nowych sił i zapału do dalszej pracy.

Z poważaniem:
Dyrektor CKZ w Radomiu mgr inż. Piotr Zarzyka