Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu ma zaszczyt zaprosić wszystkich pracowników CKP/CKZ, emerytów CKP/CKZ oraz wszystkich absolwentów (uczniów, słuchaczy KKZ) na uroczystość 25 – lecia CKZ, która odbędzie się:

15 grudnia 2021 roku o godzinie 11.00

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 5B.